MÓWCY ŚCIEŻKI MEDYTACYJNEJ - MARIA

o. dr Mateusz Pindelski SP

poprowadzi seminaria

Jak kochać doskonale? 

Bój się Boga?!

O. Mateusz Pindelski SP - Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. Jest absolwentem krakowskiego Liceum Zakonu Pijarów. Był redaktorem naczelnym kwartalnika "eSPe". W tym czasie podjął studia z filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, które zakończył ze stopniem doktora nauk humanistycznych. Pracował jako Prowincjalny Delegat ds. Formacji Laikatu oraz przewodniczący Prowincjalnego Sekretariatu ds. Laikatu. Pełnił w Zakonie obowiązki Asystenta Generalnego dla Włoch i Europy Środkowej oraz Postulatora Generalnego. Przed wyborem na Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów był katechetą i nauczycielem języka polskiego w pijarskim liceum w Krakowie.