MÓWCY ŚCIEŻKI OTWARTEJ - NIKODEM


s. Małgorzata Chmielewska

poprowadzi laboratorium

Kościół dla odrzuconych?

S. Małgorzata Chmielewska - przełożona Wspólnoty „Chleb Życia” w Polsce, która prowadzi domy dla ludzi bezdomnych: kobiet, chorych, matek z dziećmi, młodzieży, noclegownie i manufaktury zatrudniające wykluczonych. Pracuje z najuboższymi i wśród najuboższych. Działa przede wszystkim na terenie jednego z najuboższych województw – świętokrzyskiego. Adopcyjna matka piątki dzieci. Ekspert ds. przeciwdziałania bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Autorka kilku książek: m.in.: Cerowanie świata oraz Dobro jako choroba zakaźna. Odznaczona m.in. „Medalem św. Jerzego”, „Orderem Ecce Homo”, honorową odznaką Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”, Medalem „Zasłużonych dla Warszawy” oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.ks. dr Jacek Prusak SJ

prowadzi laboratorium
Odrzuceni przez Kościół?

ks. dr Jacek Prusak SJ - jezuita, teolog, psychoterapeuta, publicysta, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Prorektor i Rzecznik prasowy Akademii Ignatianum w Krakowie, gdzie jest także adiunktem w Instytucie Psychologii. Członek redakcji „Tygodnika Powszechnego” i autor książek.