O kongresie

Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Jak doświadczyć Jego obecności w moim życiu? Co zrobić, gdy przychodzą wątpliwości w wierze? Czy moje emocje i marzenia mogą mnie doprowadzić do Boga? Skąd wziąć siły do życia? Jak nie zgubić się w świecie, który odpycha wiarę? Do czego Bóg mnie wzywa? Jak rozpoznać, że prowadzi mnie Duch Święty? Jak się modlić? W jaki sposób mogę pomóc innym ludziom?

Jeżeli stawiasz sobie takie lub inne pytania, to znaczy, że chcesz pogłębić Twoją duchowość. Duchowość chrześcijańska rozwija się dzięki modlitwie i refleksji, sakramentom świętym i słowu Bożemu, dzięki budowaniu wspólnoty i zaangażowaniu w misję. Oprócz tych środków Bóg daje nam świętych, którzy dzielą się z nami własną duchowością.

Do nich należy św. Józef Kalasancjusz, niestrudzony opiekun tych, którzy zajmują się nauczaniem i wychowaniem oraz wszystkich dzieci i młodzieży. Jego charyzmat, misja i duchowość rozwijają się w Kościele od 400 lat i dziś żyją nimi świeccy i zakonnicy w 38 krajach na 4 kontynentach.

Ten kongres jest dla wszystkich, którzy chcą żyć mocniej wiarą, według wskazówek Kalasancjusza.


Warsztaty

MEDYTACJA - NIEUSTANNA MODLITWA

Kalasancjusz przypomina, że głęboka modlitwa jest tak potrzebna dla duszy, jak powietrze dla ciała. Zajęcia na tym warsztacie zaczniemy tak, jak medytację kalasantyńską – od wyciszenia się. A potem będziemy rozmawiać o tym, czym jest ta modlitwa, jak możemy ją dziś praktykować i jak wyglądała w pierwszych wspólnotach pijarskich.

o. Mateusz Pindelski SP

NIEUSTANNIE SIĘ MÓDLCIE! - PRAKTYKA MODLITWY W CODZIENNOŚCI

Razem z Wami chcemy poznać wskazania św. Józefa Kalasancjusza dotyczące praktykowania modlitwy osadzonej w naszym życiu i w życiu Kościoła.

  • czym była modlitwa nieustająca w szkołach pijarskich;
  • jak dziś może być praktykowana,
  • czego dzieci uczą nas o modlitwie,
  • czym jest bojaźń Boża i jak ją może przeżywać człowiek dorosły.

s. Monika Duc SP i s. Joanna Jurga SP

SPOSÓB POZNAWANIA SIEBIE - ASCEZA

Na tym warsztacie będziemy odkrywać piękno i bogactwo życia duchowego oraz jego dynamikę. W szczególności porozmawiamy o rozpoznawaniu własnych pragnień, zdolności, umiejętności, ale i ograniczeń. Dla Kalasancjusza narzędziem służącym do tego celu była asceza. Praktyki ascetyczne działają jak wyjście na pustynię: ograniczając wpływ bodźców zewnętrznych, pozwalają nam łatwiej poznać samych siebie i czynią nas bardziej wrażliwymi na odczytywanie natchnień Ducha Świętego w codziennym życiu.

o. Jacek Wolan SP

MUZYKA W PIJARSKICH TONACJACH. KALASANCJUSZ I DŹWIĘKI

Czy Kalasancjusz był muzykalny? Czy muzyka Mu nie przeszkadzała? Co sądził o edukacji muzycznej dzieci? Czy muzyka może być kalasantyńska?

Te i inne pytania podejmiemy na warsztacie. Umiejętność śpiewu nie jest potrzebna, żeby wziąć udział w warsztacie, ale śpiewających czekają dodatkowe atrakcje.

Gabriela Wąsacz


KALASANCJUSZ I DZIECKO W SZTUCE

Kalasancjusz i jego życie, dziecko i jego świat są stałymi tematami dzieł o. Mirka. Korzystając z bogactwa jego wrażliwości uczestnicy będą mogli poznać różne sposoby prezentowania Kalasancjusza i jego dzieła w sztuce oraz sposoby interpretowania sztuki współczesnej.

o. Mirek Barański SP

 NIESKOŃCZONA CIERPLIWOŚĆ I INNE CNOTY KALASANTYŃSKIE

Głównym celem tego warsztatu będzie zrozumienie istoty cnót kalasantyńskich oraz praktyczne ich zastosowanie. Wyjaśnimy sobie, czym jest cnota, dlaczego z ironią mówi się o człowieku cnotliwym, a następnie przeanalizujemy najbardziej charakterystyczne cnoty w duchowości św. Józefa Kalasancjusza: pokorę, ubóstwo, prostotę, miłość i cierpliwość. Przyjrzymy się obiegowym wyobrażeniom o nich i ich faktycznemu znaczeniu. W świetle teologii zobaczymy, jak je rozumiał założyciel Pijarów.

W tym celu:

  • przeanalizujemy 5 listów Kalasancjusza,
  • odniesiemy ich przesłanie do przykładów z życia,
  • nie braknie prezentacji oraz krótkich filmów,
  • znajdziemy czas na twórczość własną i odkryjemy praktyczne zastosowania wskazówek Kalasancjusza w naszym życiu.
o. Dominik Bochenek SP

CZYTAMY PISMO ŚWIĘTE I OJCÓW KOŚCIOŁA

Listy św. Józefa Kalasancjusza zawierają wiele odwołań do Biblii. Zobaczymy wspólnie: jakie teksty cytuje i jak je rozumie w kontekście spraw, które porusza w listach. W ten sposób dowiemy się wiele o sposobie czytania Biblii, a równocześnie poznamy lepiej duchowość Założyciela Zakonu Szkół Pobożnych.

Kalasancjusz, napisał blisko 6 tys. listów adresowanych do współbraci, osób duchownych i świeckich. Dzięki pracy archiwistów Domu Generalnego w Rzymie udało się zabezpieczyć i zdigitaliować bezcenne dla Zakonu pisma. Oryginalny tekst listów jest dostępny w serwisie scripta.scolopi.net stworzonym przez Ricardo Cerverona.

o. Łukasz Adamusiak SP


Warsztaty

Zasadzeni nad płynącą wodą – wprowadzenie do duchowości

Od najdawniejszych czasów ludzie pragnący modlić się Biblią otwierali Księgę Psalmów i od pierwszej strony byli wprowadzani w konkret pracy, która ich czekała: pracy trudnej, bo dotyczącej ich serca, sumienia, postępowania, wyborów… W ten sposób dowiadywali się, czym jest duchowość. Psalm 1 wyraża ją w ikonie drzewa zasadzonego nad płynącą wodą, które ma zawsze zdrowe i zielone liście, przynosi owoce w przewidzianym czasie, które – jeśli można tak o drzewie powiedzieć – jest spełnione. Dla człowieka „zasadzenie nad płynącą wodą” jest przede wszystkim łaską wybrania – umieszczenia w najlepszym miejscu. Tę pracę wykonuje Bóg. Duchowość jest relacją. Wierzący wchodzi w nią w duchu wdzięczności i - ćwicząc w sobie stałość, pokorę i cierpliwość – otwiera się na dobroczynny dar wód płynących w potoku – wód chrztu świętego. Jak poznać, gdzie mam miejsce nad płynącą wodą? Jak rosnąć, by owocować w oczekiwanym czasie? Te pytania są ścieżkami rozważania, którymi z Bożą pomocą powędrujemy podczas Kongresu.

 o. Grzegorz Misiura SP

Najbardziej inspirujące hasło duchowości kalasantyńskiej

Trzech pijarów po kilkunastu albo i więcej latach spędzonych w zakonie postanowiło wybrać najbardziej inspirujące hasło streszczające duchowość kalasantyńską. Każdy z nich obstaje przy jednej z formuł ułożonych przez św. Józefa Kalasancjusza i ciągle żywych wśród pijarów. Spór się nasila i tylko zaangażowanie uczestników Kongresu daje nadzieję, na jego rozstrzygnięcie.

o. Józef Matras SP                      o. Łukasz Adamusiak SP                    o. Mateusz Pindelski SP

Młodzi i duchowość kalasantyńska

Celem, który sobie stawiam, jest zaproponowanie młodym ludziom, jak mogą żyć duchowością kalasantyńską. To znaczy zaprezentowanie ludziom chętnym i odważnym drogi pójścia za Jezusem inspirowanej osobą św. Józefa Kalasancjusza. Spróbuję tego dokonać. Opowiem wam o dziesięciu drogach, ale jeśli to za dużo – wystarczą trzy, a właściwie tylko jedna…

  o. Pedro Aguado Cuesta


Kongres - mani

o. Pedro Aguado Cuesta SP

Gość specjalny

Od 2009 roku Przełożony Generalny Zakonu Pijarów. Pochodzi z Bilbao w Kraju Basków (Hiszpania). Był uczniem pijarskim w rodzinnym mieście. Wstąpił do Zakonu Pijarów i został wyświęcony na księdza w 1982 r. Oprócz wykształcenia teologicznego ma licencjat z pedagogiki. Po święceniach pracował jako nauczyciel i duszpasterz w szkołach pijarskich w Pampelunie i Bilbao. Później został również mianowany formatorem i przełożonym kleryków. W latach 1988-2009 był przełożonym swojej prowincji zakonnej.


s. Joanna Jurga od Jezusa Cierpliwego

Obecnie najmłodsza pijarka w Polsce. „Poznałam siostry pijarki przez Facebooka. (Kto by pomyślał, że Pan Bóg posłuży się takim narzędziem?!) Krok po kroku trwa dla mnie pełna niespodzianek przygoda z Panem Bogiem w charyzmacie pijarskim. Uwielbiam długie spacery a szczególnie wędrówki po górach. Odpoczynek dają mi: gitara i aparat fotograficzny. Niesamowitą radość sprawia mi odkrywanie Bożej Miłości razem z uczestniczkami rekolekcji dla dziewcząt”.


o. Mateusz Pindelski SP

Pochodzi z Krakowa, pijar, ksiądz od 15 lat. Duszpasterz i nauczyciel, doktor nauk humanistycznych specjalizujący się w poezji Karola Wojtyły. Pełniąc obowiązki Asystenta Generalnego i Postulatora Generalnego Zakonu, przez 6 lat mieszkał w domu św. Józefa Kalasancjusza w Rzymie, więc miał okazję poznać go z bliska.


o. Łukasz Adamusiak SP

Od 13 lat w Zakonie Pijarów, od 2015 roku odpowiada za formację najmłodszych adeptów życia pijarskiego w Domu Nowicjatu w Rzeszowie. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Studiował i ukończył teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Interesuje się historią i duchowością Pisma Świętego.


o. Jacek Wolan SP

Pijar, od 7 lat obdarzony łaską kapłaństwa; od pięciu – towarzyszy studentom w Duszpasterstwie Akademickim Pijarów w Krakowie na Wieczystej. Pochodzi z Podkarpacia i zapewne tym należy tłumaczyć umiłowanie przez niego Bieszczadów. Lubi jeździć na rowerze, kiedyś interesował się elektroniką, później filozofią, a teraz zajmuje się Pismem Świętym i kulturą żydowską.


s. Monika Duc od Jezusa Przyjaciela

Pijarka z Żywca rodem. Z zamiłowania: jeździ na rowerze, chodzi po górach i uczy hiszpańskiego. Absolwentka teologii na Uniwersytecie Kard. St. Wyszyńskiego. „Jako dziewczyna jeździłam na dni skupienia do pijarek i w wieku 18 lat rozpoczęłam formację zakonną. Od tego momentu w moim życiu jest coraz więcej radości, przygód i niespodzianek. Od 2009 roku towarzyszę młodym osobom w rozpoznawaniu ich drogi życiowej oraz staram się, aby inni poznali nasz charyzmat i styl życia”.


o. Mirek Barański SP

Pijar, kapłan od 30 lat. Przyszedł na świat nad Zalewem Wiślanym, ale od wielu lat mieszka i pracuje w Wiedniu, gdzie do zeszłego roku był proboszczem najstarszej pijarskiej parafii pw. Matki Bożej Wiernej (Maria Treu). Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Jest rzeźbiarzem, malarzem, grafikiem oraz ilustratorem. Od 2003 organizuje w Wiedniu wystawy w ramach Kunstforum Piaristen.


o. Grzegorz Misiura SP

Urodzony pod Turbaczem, pijar w 9. roku kapłaństwa. Ukończył teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Ukończył Szkołę wychowawców i formatorów seminaryjnych. Duszpasterz i katecheta w szkołach pijarskich: w Łowiczu, Krakowie i – obecnie – w Poznaniu. Przez 4 lata członek Zespołu Ewangelizacyjno-Powołaniowego w Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów.


o. Dominik Bochenek SP

Pijar, kapłan od 3 lat, katecheta i duszpasterz pijarskiego gimnazjum w Łowiczu, duszpasterz Odnowy w Duchu Świętym „Kana”. Prowadzi scholę dziecięcą „Dzieci Królowej Pokoju”, grupę animatorów Calasanz oraz gimnazjalną Oazę Nowego Życia. Organizator ogólnopolskich przeglądów teatrów i schól pijarskich. Interesuje się duchowością, psychologią, matematyką i muzyką.


o. Józef Matras SP

Pijar, wyświęcony na księdza w 1996 roku. Od tamtej pory pracował jako katecheta i duszpasterz w Krakowie i w Warszawie. Przez wiele lat służył pijarskim klerykom jako ojciec duchowny oraz magister studentatu międzynarodowego w Rzymie. Od 2011 roku Przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. Sekretna pasja: układanie krzyżówek.

Gabriela Wąsacz

Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, teoretyk muzyki, nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie, dyrygent Małego Chóru Świętego Józefa Kalasancjusza. Osoba bez której trudno sobie wyobrazić oprawę muzyczną wielu spotkań młodzieży pijarskiej w Polsce i za granicą. Wielbicielka historii muzyki i śpiewu chóralnego, zarażająca wiarą w to, że „śpiewać każdy może”…
Dla kogo jest ten Kongres?

Zaproszenie kierujemy do osób pełnoletnich, w wieku 18–35 lat.

Gdzie i kiedy?

w dniach od 28 kwietnia do 1 maja 2017

Ile kosztuje uczestnictwo?

  • Pakiet K1 – Przyjezdny Kalasancjusz – obejmuje udział w całym programie Kongresu, zakwaterowanie w schronisku młodzieżowym oraz śniadania, obiady i kolacje (od kolacji 28 kwietnia do obiadu 1 maja) – 80 zł,
  • Pakiet K2 – Lokalny Kalasancjusz – obejmuje udział w całym programie Kongresu oraz obiady i kolacje (od kolacji 28 kwietnia do obiadu 1 maja) – 50 zł.