O kongresie

Kongres Duchowości Młodych odbędzie się w Krakowie w dniach 24-26 września 2021 r. Skierowany jest do osób w wieku 18-35 lat. Każdy z uczestników może wybrać jedną z trzech ścieżek: klasyczną, otwartą lub medytacyjną, które pozwolą dopasować program do twoich potrzeb i możliwości.

Ścieżki

Nikodem, faryzuesz i członek Sanhedrynu, który potajemnie spotyka się z Jezusem patronuje ścieżce otwartej. Ta przestrzeń Kongresu jest przeznaczona dla osób poszukających odpowiedzi na pytania o swoją wiarę i Kościół oraz tych, którzy chcą zbliżyć się do Jezusa w oparciu o odważną dyskusję oraz świadectwa członków Wspólnoty Kościoła.

Ścieżka klastyczna stanowi podstawową wersję programu. Jest przeznaczona dla tych, którzy poszukują inspiracji dla swojej duchowości. Składa się z konferencji i konwersatorium, warsztatów do wyboru, czasu na modlitwę i Eucharystii. Patronuje jej św. Piotr, który jako Apostoł i głowa Kościoła przeżył doświadczenie zaparcia się Mistrza i powrotu do wiary w "Mesjasza, Syna Bożego".

Św. Maria, siostra Łazarza i Marty, która „obrała najlepszą cząstkę” patronuje ścieżce medytacyjnej. Ta przestrzeń Kongresu jest przeznaczona dla osób gotowych ćwiczyć umiejętność skupienia się oraz praktykować modlitwą myślną św. Józefa Kalasancjusza oraz dyskutować nad lękiem przed Bogiem i nad miłością w oparciu o własne doświadczenia zebrane na modlitwie.