Ścieżka Nikodema

Nikodem, faryzuesz i członek Sanhedrynu, który potajemnie spotyka się z Jezusem patronuje ścieżce otwartej. 

Dla kogo:

-> osób szukających odpowiedzi na pytania o wiarę i Kościół;
-> osób chcących zbliżyć się do Jezusa w oparciu o odważną dyskusję i świadectwa członków Wspólnoty Kościoła.

W programie:

-> dwa laboratoria;
-> możliwość uczestnictwa w Eucharystii.

Tematy laboratoriów:

-> Odrzuceni przez Kościół? - s. Małgorzata Chmielewska, przełożona Wspólnoty "Chleb życia" w Polsce
-> Kościół dla odrzuconych?