Kongres - czas start!

Kongres - czas start!

Po godzinie 16.00 hol w Liceum Zakonu Pijarów w Krakowie zaczął wypełniać się uczestnikami II Kongresu Duchowości Młodych - Inspirowani Kalasancjuszem. Blisko 100 osób przybyło, aby rozwijać swoją wiarę i wzajemnie się inspirować. 

Był to również czas na wysłuchanie pierwszej wspólnej konferencji, którą wygłosił dla nas o. Piotr Wiśniowski SP pt.:"Duchowość w Kościele dzisiaj". Nie da się znaleźć jednoznacznej odpowiedzi, czym jest duchowość, dla każdego może być czymś innym, może być inaczej interpretowana. Jedną z odpowiedzi jest, że to coś, co człowiek przeżywa w swoim wnętrzu. To wszystko, czym żyję i jestem. Duchowość to obraz Chrystusa najbliższy człowiekowi - powiedział o. Piotr. 

Dzień zakończyliśmy nabożeństwem Zegar Męki Pańskiej, który św. Józef Kalasancjusz rozpowszechniał wśród swoich najmłodszych uczniów.